Telefon : 0 346 219 1812
Belgegeçer : 0 346 219 1812
NECDET AKKIYAL
Fakülte Sekreteri

nakkiyal@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

YILDIZ SARIKAYA
Şef

ysarikaya@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

AYHAN ÖNCEL
Sağlık Teknikeri

aoncel@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

FARUK BAŞ
Sağlık Teknikeri

fbas@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2583/124

ADEM SAKARYA
Bilgisayar İşletmeni

asakarya@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

EMİNE BAKAN
Bilgisayar İşletmeni

eminebakan@cumhuriyet.edu.t

Dahili:

HAKAN FIRAT
Bilgisayar İşletmeni

hakanfirat@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

MAKSUT BOZKURT
Bilgisayar İşletmeni

mbozkurt@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 3612

MEHMET YÜCETÜRK
Bilgisayar İşletmeni

myuceturk@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

MEHMET ORHAN TUNALI
Bilgisayar İşletmeni

otunali@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

UĞUR OKUL
Bilgisayar İşletmeni

Dahili:

ALİ SELÇUK KIYMAZ
Hizmetli

Dahili:

ALİ ULUDAĞ
Temizlik Personeli

Dahili:

FATİH POLAT
Temizlik Personeli

fatihpolat@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

HACI MUSTAFA ŞAHİN
Temizlik Personeli

Dahili:

HAKAN GÖZ
Büro Personeli

hakangoz@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

HASAN ASLAN
Temizlik Personeli

hasanaslan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

MEHMET TORUN
Temizlik Personeli

mtorun@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

SÜLEYMAN ERTEM
Temizlik Personeli

sertem@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

HARUN SAYAN
Temizlik Personeli

Dahili:

RAHMİYE GÜLTEKİN
Üniversite Hastahaneleri Başmüdürü

rgultekin@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: