Tanıtım
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
 
Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun 21.07.2010 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde beş bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuştur.
Fakültemize tahsis edilen binada eksikliklerimiz mevcut olmasına karşılık, fiziki altyapı olarak; idari birim,  idari personel büroları, öğretim elemanları ofisleri, 14 adet araştırma laboratuarı ile 6 adet öğrenci uygulama laboratuarı ve 5 adet sınıf mevcuttur. 
BÖLÜMLER
 
1-Veteriner Hekimliği Temel Bilimler.
2-Klinik Bilimler Bölümü.
3-Klinik Öncesi Bilimler Bölümü.
4-Besin /Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü.
5-Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü.
 
BÖLÜMLERE BAĞLI ANABİLİM DALLARI
1-VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
1-Anatomi Anabilim Dalı.
2-Biyokimya Anabilim Dalı.
3-Fizyoloji Anabilim Dalı.
4-Histoloji –Embriyoloji Anabilim Dalı.
5-Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı.
 
2-KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
1-Cerrahi Anabilim Dalı.
2-Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.
3-Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı.
4-İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
 
3-KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
1-Patoloji Anabilim Dalı.
2-Parazitoloji Anabilim Dalı.
3-Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
4-Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı.
5-Viroloji Anabilim Dalı.
 
4-BESİN/ GIDA HİJYENİ VE  TEKNOLOJİSİ  BÖLÜMÜ
 
1-Besin/Gıda Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı.
 
5-ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
 
1-Zootekni Anabilim Dalı.
2-Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı.
3-Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı.
4-Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları.
 
-Eğitim süresi 5 yıl
-Dört Adet Derslik bulunmaktadır.
-Fakültemiz 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılında 51 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştır. 2013-2014 öğretim yılı itibariyle 172 öğrencimiz bulunmaktadır.
 
Tel; 0 (346) 2191812 Fax;0.(346) 2191812
 Santral;0 (346) 2191010 / Dahili;2558
Email;veteriner@cumhuriyet.edu.tr. SİVAS
Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Veterinerlik Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1812
Belgegeçer: 0 346 219 1812