• Teşkilat Şeması

 • Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinin amacı, evrensel kabul görmüş bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleki alanlarında etkin ve yetkin veteriner hekimler yetiştirmek; insan sağlığı ile direkt ilişkili olan hayvan sağlığında, gerek koruyucu tedbirleri gerekse teşhis-tedavisi ile hayvancılığın sağlıklı ve verimli yapılmasını sağlayıcı araştırmalarıyla ürettiği yenilikleri insanlığa sunmak; hayvancılık politikaları için devletle, yem, ilaç, hayvansal gıda sektörüyle ve yetiştiricilerle işbirliği içerisinde bilgilerini paylaşmaktır.
  Fakültemizin lisans ve lisansüstü eğitimde dünya standartlarında eğitim veren bir fakülte olmak.

  İç Kontrol Görev Tanımları
    1 Dekanın Görev ve Yetkileri
    2 Fakülte Kurulunun Görev ve Yetkileri
    3 Fakülte Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
    4 Dekan Yardımcısının Görev ve Yetkileri Doç. Dr. Hasan Hüseyin ARI
    5 Dekan Yardımcısının Görev ve Yetkileri Doç. Dr. Alparslan COŞKUN
    6 Fakülte Sekreteri Görev ve Yetkileri Binali KOÇ
    7 Bölüm Başkanı Görev ve Yetkileri Prof. Dr. Sema AĞAOĞLU (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi)
    8 Bölüm Başkanı Görev ve Yetkileri Prof. Dr. Zahid Tevfik AĞAOĞLU (Klinik Bilimler)
    9 Bölüm Başkanı Görev ve Yetkileri Prof. Dr. Haki KARA (Klinik Öncesi Bilimler)
    10 Bölüm Başkanı Görev ve Yetkileri Doç. Dr. Nilgün KURU (Temel Bilimler)
    11 Bölüm Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya OĞRAK (Zootekni Ve Hayvan Besleme)
    12 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Prof. Dr. Sema AĞAOĞLU (Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ABD)
    13 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Prof. Dr. Zahid Tevfik AĞAOĞLU (İç Hastalıkları ABD)
    14 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Prof. Dr. Haki KARA (Farmakoloji ve Toksikoloji ABD)
    15 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Doç. Dr. Murat KARAHAN (Mikrobiyoloji ABD)
    16 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Doç. Dr. Murat YÜKSEL (Doğum ve Jinekoloji ABD)
    17 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Doç. Dr. Barış Atalay USLU (Dölerme ve Suni Tohumlama ABD)
    18 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Prof. Dr. Haki KARA (Parazitoloji ABD)
    19 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd.Doç. Dr.Mehmet Önder KARAYİĞİT (Patoloji ABD)
    20 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Doç. Dr. Nilgün KURU (Anatomi ABD)
    21 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Nazlı ERCAN (Biyokimya ABD)
    22 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Özge ÖZDEMİR (Cerrahi ABD)
    23 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOÇKAYA (Fizyoloji ABD)
    24 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Sema USLU (Histoloji ve Embriyoloji ABD)
    25 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Erhan YÜKSEL (Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik ABD)
    26 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZŞENSOY (Biyometri ve Genetik ABD)
    27 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Recep GÜMÜŞ (Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD)
    28 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Hakan MURAT (Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD)
    29 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya OĞRAK (Zootekni ABD)
    30 Anabilim Dalı Başkanı Görev ve Yetkileri Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIDAN (Viroloji ABD)
    31 Şefin Görev ve Yetkileri Yıldız SARIKAYA
    32 Bilgisayar İsletmeninin Görev ve Yetkileri Adem SAKARYA
    33 Bilgisayar İsletmeninin Görev ve Yetkileri Maksut BOZKURT
    34 Bilgisayar İsletmeninin Görev ve Yetkileri Mehmet YÜCETÜRK
    35 Bilgisayar İsletmeninin Görev ve Yetkileri Mehmet Orhan TUNALI
    36 Teknikerin Görev ve Yetkileri Vet_Sağlık_Faruk BAŞ
    37 Fakülte Yardımcı Personelin Görev ve Yetkileri İbrahim GÜNDOĞDU
    38 Fakülte Yardımcı Personelin Görev ve Yetkileri Türkmen KAPLAN
    39 Fakülte Yardımcı Personelin Görev ve Yetkileri Zeynep GÜNEY
    40 Dekan Sekreterinin Görev ve Yetkileri
    41 Fakülte Yazı İşleri Personelinin Görev ve Yetkileri
    42 Fakülte Personel İşleri Personelinin Görev ve Yetkileri
    43 Fakülte Öğrenci İşleri Personelinin Görev ve Yetkileri
    44 Fakülte Muhasebe Personelini Görev ve Yetkileri
    45 Fakülte Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev ve Yetkileri
    46 Fakülte Öğretim Üyesi
    47 Fakülte Öğretim Görevlisi
    48 Fakülte Araştırma Görevlisi
    49 Fakülte Döner Sermaye İşletme Biriminin Görev ve Yetkileri
    50 Veteriner Fakültesi Personel Listesi ve Görev Unvanları
  İç Kontrol İş Akış Şemaları