SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
 
Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu’nun 21.07.2010 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde beş bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuştur.
Fakültemiz yeni binasına 09.12.2019 tarihinde taşınarak güçlü bir fiziki altyapıya kavuşmuş olup; idari birim,  idari personel büroları, öğretim elemanları ofisleri, 42 adet araştırma laboratuarı ile 8 adet öğrenci uygulama laboratuarı ve 8 adet sınıf mevcuttur. 
BÖLÜMLER
 
1-Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü
2-Klinik Bilimler Bölümü.
3-Klinik Öncesi Bilimler Bölümü.
4-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü.
5-Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü.
 
BÖLÜMLERE BAĞLI ANABİLİM DALLARI
1-VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
1-Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı.
2-Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı.
3-Veterinerlik Fizyolojisi Anabilim Dalı.
4-Veterinerlik Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı.
5-Veterinerlik Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı.
 
2-KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
1-Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı.
2-Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı.
3-Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı.
4-Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
 
3-KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
 
1-Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı.
2-Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı.
3-Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı.
4-Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı.
5-Veterinerlik Viroloji Anabilim Dalı.
 
4-GIDA HİJYENİ VE  TEKNOLOJİSİ  BÖLÜMÜ
 
1-Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknoloji Anabilim Dalı.
 
5-ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
 
1-Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı.
2-Veterinerlik Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı.
3-Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı.
4-Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
 
-Eğitim süresi 5 yıl
-Sekiz Adet Derslik bulunmaktadır.
-Fakültemiz 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılında 51 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlamıştır. 2019-2020 öğretim yılı itibariyle 414 öğrencimiz bulunmaktadır.
 
Tel; 0 (346) 2191812 Fax;0.(346) 2191812
 Santral;0 (346) 2191010 / Dahili;2558
Email;veteriner@cumhuriyet.edu.tr. SİVAS