Genel Tanıtım


SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

Türkiye’de ikisi yurtdışında olmak üzere mevcut bulunan 33 veteriner fakültesinden birisi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2010 yılında kurulmuş, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle öğrenci kabulüne başlamıştır. Beş yıllık temel eğitime sahip Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında toplam öğrenci sayısı 500’e ulaşmıştır. Fakülte bünyesinde Temel Bilimler Bölümü, Klinik Bilimler Bölümü,  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü ve Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü olmak üzere toplam beş bölüm ve bölümler altında yer alan 20 Ana Bilim Dalı bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası veteriner hekimliği eğitim standartlarını yakalamayı hedefleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki teorik ve uygulamalı derslere hâlihazırda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında faaliyete geçirilmiş olan teknolojik altyapısı ile tam donanımlı modern amfi sınıflar,  araştırma ve öğrenci tatbikat laboratuvarları ile öğrenci dinlenme alanlarına sahip yeni eğitim öğretim binasında devam edilmektedir. Bunun yanı sıra yine veteriner hekimliğindeki eğitiminde klinik dersler ise faaliyete geçirildiği 2015 yılından beri başta Sivas olmak üzere ve civar illerden müracaatta bulunulan hem çiftlik hem de pet ve yaban hayvanlarına muayene, teşhis, tedavi, operasyon ve koruyucu hekimlik hizmeti sunulan, yıllık hasta sayısının 1500’e ulaştığı, tam donanımlı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yürütülmektedir.

 

BÖLÜMLER

1- Temel Bilimler Bölümü

2- Klinik Bilimler Bölümü.

3- Klinik Öncesi Bilimler Bölümü.

4- Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü.

5- Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü.

 

BÖLÜMLERE BAĞLI ANABİLİM DALLARI

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

1- Anatomi Anabilim Dalı.

2- Biyokimya Anabilim Dalı.

3- Fizyoloji Anabilim Dalı.

4- Histoloji  ve Embriyoloji Anabilim Dalı.

5- Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı.

 

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 

1- Cerrahi Anabilim Dalı.

2- Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı.

3- Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı.

4- İç Hastalıkları Anabilim Dalı.

 

KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

1- Patoloji Anabilim Dalı.

2- Parazitoloji Anabilim Dalı.

3- Mikrobiyoloj Anabilim Dalı.

4- Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı.

5- Viroloji Anabilim Dalı.

 

GIDA HİJYENİ VE  TEKNOLOJİSİ  BÖLÜMÜ

1- Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.

 

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

1- Zootekni Anabilim Dalı.

2- Genetik Anabilim Dalı.

3- Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı.

4- Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.

5- Biyoistatistik Anabilim Dalı.

 

 

Tel        : 0 (346) 2191812 

Fax       : 0 (346) 2191812

Santral : 0 (346) 2191010 dan Dâhili: 3600-3601

E-posta: veteriner@cumhuriyet.edu.tr

 

Yukarı