Dekanın Mesajı


Kadim bir meslek olan, tarihin her döneminde kutsal ve saygın kabul edilen Veteriner Hekimliği mesleği hayvan sağlığının korunması, hayvan hastalıklarının tedavisi, hayvanlardan insanlara hastalıkların bulaşmasının önlenmesi, çiftlik hayvanlarının genetik ıslahı, uygun bakım ve beslenme koşulları ile refahının sağlanması,  elde edilen hayvansal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar ki her aşamada kontrolünün gerçekleştirilmesi görevlerinin icra edildiği bir meslek dalıdır. 

Beş yıllık eğitim sonunda veteriner hekim unvanına kavuşan veteriner hekimler pet, büyükbaş veya her ikisi üzerinde faaliyet gösteren özel veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, kamusal istihdam, ilaç sanayi, yem sanayi, hayvansal kökenli ürün üretiminden tüketimine kadar var olan tüm basamaklarda faaliyet gösteren kurum kuruluşlar olmak üzere ve daha pek çok sayabileceğimiz çalışma alanı seçeneklerine sahiplerdir. Son yıllarda meslek tercihinde önem arz eden iş bulabilirlik kriteri açısından değerlendirildiğinde veteriner hekimliği mesleği öne çıkan meslek dalları arasında en üst sıralarda yer almakta ve yükseköğrenimde veteriner fakültelerinin öğrenciler tarafından tercih edilme oranları her yıl artarak devam etmektedir.

Kuruluşunu 2010 tarihinde gerçekleştiren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında 51 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Kısa zaman içerisinde gelişimi için yoğun çaba sarf eden fakültede öncelikli olarak Hayvan Hastanesi için girişimde bulunulmuş ve 2015 yılı itibariyle tam donanımlı olarak başta Sivas olmak üzere bölge ve ülke hayvancılığına hizmet verecek standartlardaki Hayvan Hastanesi faaliyete geçirilmiştir. Bununla birlikte fiziki altyapıyı tamamlamaya yönelik çalışmalara devam eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinin 13.000 m2 kapalı alana sahip olan, teknolojik ve modern altyapıya sahip 8 adet amfi sınıfa, 8 adet öğrenci tatbikat salonuna her anabilim dalına ait ortalama 3 araştırma laboratuvarına ve öğrenci sosyal alanlarına sahip Temel Bilimler Binası 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı itibariyle faaliyete geçirilmiştir.

Fakülte bünyesinde Temel Bilimler Bölümü, Klinik Bilimler Bölümü,  Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü ve Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü olmak üzere toplam beş bölüm ve bölümler altında yer alan 19 Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle Fakültede yürütülen teorik ve uygulamalı dersler ile araştırma geliştirme faaliyetleri her biri ilgili ana bilim dalında doktora eğitimini tamamlamış, 37 Öğretim Üyesi ve 10 Araştırma Görevlisi tarafından yürütülmektedir. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarına yönelen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi modern ve teknolojik altyapısı, güçlü ve donanımlı akademik kadrosuyla öncelikle hayvan ve halk sağlığının teminatı olan geleceğin Veteriner Hekimlerini yetiştirmeye devam etmektedir.

 

 

Dekan            

 

Yukarı