İÇ KONTROL

Yetiştirdiğimiz bireylerin aldıkları eğitim ile ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitimlerinde en iyi derecede olabilmeleri, yetiştirdiği veteriner hekimlerin bilgi ve beceri düzeyleriyle takdir alan, bilimsel üretimleriyle öncü, eğitim, sosyal ve kültürel imkânlarıyla tercih edilen bir fakülte olmak.

Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki güncel gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak; Ülkemizin ekonomik kültürel ve sosyal zenginliğine katkıda bulunmaktır.

 

Sağlıklı, nitelikli hayvan ve hayvansal ürünler ile insanlık için dünya standartlarında bir Veteriner Fakültesi.

 

Yukarı