Ruhsatlar&İzinler


SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin 01.02.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş çalışmalarına başlanmıştır.  Veteriner Fakültesi, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak faaliyetlerine başlamış olup hem Veteriner Hekimliği eğitiminin yetkinliği için zaruri olan hem de bölge hayvancılığına katkılar sunması beklenen Hayvan Hastanesi, 2011 yılında projelendirilmiş ve 2013 yılı sonunda “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi” yapım işi teslim alınmıştır. 2500 m2 kapalı alanda hizmet veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, operasyon odaları, anestezi ve reanimasyon odaları, radyoloji ünitesi, yoğun bakım üniteleri ve hospitalizasyon alanları ile modern teknik ve fiziki altyapıya sahip bir hastane hüviyeti kazandırılmıştır. Altyapısı giderek güçlenen Hayvan Hastanesi’ne 13.05.2015 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığından “Hayvan Hastanesi Ruhsatı” verilmiştir. Böylelikle Hayvan Hastanemiz, Türkiye’de ruhsatlandırılan altıncı hayvan hastanesi olmuştur. O günden bu yana Sivas ili başta olmak üzere bölgesine de hizmet etmeye devam eden hastanemiz, Veteriner Hekimliği mesleğinin teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulama eğitimlerinin de en üst seviyede sunulabilmesine hizmet etmektedir.

Hayvan Hastanesi Rusatı

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER TEŞHİS ve ANALİZ LABORATUVARLARI 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlamasının ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin çeşitli binalarında eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmüştür. 2019 yılı sonu itibarı ile 12.500 m2 kapalı alana sahip, hem eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için son derece elverişli hem de araştırma-geliştirme faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için elverişli modern bir eğitim öğretim binasına kavuşmuş olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi faaliyetlerine yeni binasına devam etmektedir. Başta Sivas ili, çevresi ve Türkiye hayvancılığına hizmet etmek amacıyla mikrobiyoloji, viroloji, parazitoloji, farmakoloji, toksikoloji, patoloji, biyokimya, fizyoloji, androloji, genetik, histoloji ve embriyoloji alanlarında çalışacak olan “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı” 15.02.2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak Türkiye’deki hayvan sağlığı ve refahı için gerekli olan teşhis ve analizleri yapmak üzere hizmet vermeye başlamıştır.

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Çalışma İzni Ruhsatı

 

Yukarı