Telefon : 0 346 219 1812
Belgegeçer : 0 346 219 1812
 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajı Duyurusu

Başlama Tarihi : 19.06.2020 - Bitiş Tarihi : 04.07.2020

Sevgili Öğrenciler,

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uzaktan Öğretim İle Verilecek Derslere İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları” çerçevesinde online proje, ödev veya vaka tartışması yoluyla aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajı Uygulama İlkeleri

1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajı Fakültemiz Ana Bilim Dallarında 23 Temmuz 2020 ile 24 Ağustos 2020 tarihleri arasında online proje, ödev veya vaka tartışması yoluyla gerçekleştirilecektir.

2. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajı başvuruları için Ek’de yer alan başvuru formları doldurularak 22.06.2020-03.07.2020 tarihleri arasında dekanlık makamına e-posta veya fax yoluyla gönderilecektir. 03 Temmuz 2020 tarihinden sonra yapılacak staj başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajının gerçekleştirileceği Ana Bilim Dalının belirlenmesinde başvuru formunda öğrenciler için sunulan 5 Ana Bilim Dalı tercihi kullanılacaktır.

4. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajının gerçekleştirileceği Ana Bilim Dalları için her bir Ana Bilim Dalında 8 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

5. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajının gerçekleştirileceği Ana Bilim Dalının belirlenmesinde öğrencinin tercihine rağmen kontenjan doluluğu durumunda başvuru tercihi sıralaması, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönem sonu Genel Akademik Not Ortalamasına (GANO) göre yapılacaktır. Öğrencilerin başvuru formundaki 5 Ana Bilim Dalı tercihinin de kontenjanlarının dolu olması durumunda stajın gerçekleştirileceği Ana Bilim Dalı, Staj Komisyonu tarafından belirlenir.

6. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Stajı Ana Bilim Dalı Öğrenci Listesi 10 Temmuz 2020 tarihinde fakültemiz web sayfasında ilan edilir.