Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Veteriner Fakülteleri

Haber Tarihi :   02.02.2024

Ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirmek amacıyla çalışmalarına devam eden Ülkemizdeki Veteriner Fakülteleri, Cumhuriyetimizin 100. Yılında da bu misyon ve anlayışla çalışmalarına devam etmektedir. Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof.Dr. Ender YARSAN ve ekibi tarafından hazırlanan bu eser kapsamında, kuruluşlarından itibaren 2023 yılına kadar Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Veteriner Fakültelerimizin farklı yönleriyle tanıtımlarının yapılması amaçlanmıştır.

Mesleğimiz için ve Bilim Camiası için faydalı olması dileğiyle.

Eser linki: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Veteriner Fakülteleri

Yukarı