Cumhuriyet Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülteleri Ortak Koyunculuk Projesi

Haber Tarihi :   06.07.2018

 Ülkemizde son yıllarda koyun yetiştiricileri uygulanan yanlış tarım politikaları, önlenemeyen salgın hastalıklar, bu işle uğraşacak yardımcı eleman bulunmaması, kırsaldaki eğitim ve sağlıktaki eksiklikler nedeniyle koyun yetiştiriciliğinde olumsuz süreçler yaşanmaya başlanmıştır. 

Sivas'da koyunculukla uğraşan yetiştiriciler son yıllarda yün üretiminin ekonomik getirisinin olmayışı, süt üretimini yönetecek iş gücünün olmayışı ve süt pazarında yaşanan sıkıntılardan dolayı yegâne kazançlarını kuzu üretimi üzerine hedeflemiştir. Milli gen varlığımız olan ve bölgemizde yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılan akkaraman kangal ırkı koyunlar beslenme şekli tamamen meraya dayalı olması ve genetik olarak yıl içerisinde birden fazla kuzulamaya yatkın olmayışı yıl içerisinde fazla yavru almayı mümkün kılmamaktadır.  

Yürütülen bu çalışma da sonbaharda gebe kalmış baharda doğum yapmış yavrusunu yaklaşık olarak 55-75 gün emzirmiş olan 100 akkaraman kangal koyunu farklı hormon uygulamaları ile %80’ini çiftleştirilmiştir. Gebeliklerinin 24.gününde yapılanultrasonografik muayene ile bu koyunlardan 18 tanesi ikiz 2 tanesi üçüz 42 tanesi de tekiz olmak özere toplamda 62 tanesinin gebe olduğu tespit edilmiştir. 

Bu çalışma ile;  

Türk damak zevkine uygun olarak yılın her dönemi kuzu eti bulunabilirliğine katkı sağlamak. 

Koç katım/aşım sezonu içerisinde gebe kalamayan ya da embriyonik ölüm şekillenerek sezonu boş geçirecek olan hayvanlar nedeniyle sürüde oluşan fertilite eksikliğini tamamlamak gibi çok yönlü çözüm üretmek amaçlanmaktadır. 

 

 

 

Yukarı