POMERANİAN IRKI KÖPEKTE SUNİ TOHUMLAMA

Haber Tarihi :   27.08.2018

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde 16.08.2018 tarihinde Pomeranian ırkı köpekte suni tohumlama yapılmıştır. Pomeranian ırkı bilindiği gibi yavru elde edilmesi zor, yavruları çok yüksek ücretlere alınıp satılan bir ırk olup son günlerde ülkemizde oldukça popülerdir.

Hayvan sahibi Emre Şahin tarafından hayvan hastanemize getirilen köpeklerden öncelikle dişi köpekte kızgınlık tespiti yapılmış uygun dönemde olduğu belirlendikten sonra suni tohumlama yapılmasına karar verilmiş ve Doç. Dr. Barış Atalay USLU tarafından tohumlanmıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama kliniği olarak hayvan hastanemizde At, sığır, manda, koyun, keçi ve köpeklerde kızgınlık tespiti, sperma alınması ve değerlendirilmesi ile suni tohumlama işlemleri rutin olarak yapılmaktadır.

Yukarı