Telefon : 0 346 219 1812
Belgegeçer : 0 346 219 1812
 2018 Yılı Proje Bilgilendirme Toplantısı

 Fakültemizde 2018 Yılı Proje Bilgilendirme Toplantısı Dekanlık Makamı ve Öğretim Üyelerinin Katılımıyla 16 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda sunulan projeler ve proje yürütücüleri ile ilgili bilgiler şunlardır.

Prof. Dr. Sema AĞAOĞLU

a) Çiğ Koyun ve Keçi Sütlerinde Tetrasiklin Grubu Antibiyotik Kalıntısının Araştırılması.

b) Sığır Karaciğer, Böbrek ve Kas Dokusunda Beta Laktam ve Tetrasiklin Grubu Antibiyotik Kalıntılarının Araştırılması.

c) Süzme Ballarda Antibiyotik Kalıntısı.

Doç. Dr. Yusuf Ziya OĞRAK

a) Kıvırcık ve Kangal Akkaraman ırkı kuzularda kesim ağırlığının karkas ve et kalitesi özellikleri üzerine etkileri.

b) Sivas Kangal Çoban Köpeklerinin Mitokondriyal DNA (mtDNA) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması.

Prof. Dr. Haki KARA - Arş.Gör. Mahmut Niyazi MOĞULKOÇ

Mycoplasma bovis saha izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılması.

Doç. Dr. Nazlı ERCAN

Osteoporotik tavşanlara uygulanan probiyotik desteğinin osseointegrasyon üzerine etkilerinin incelenmesi.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNGÖR

Ratlarda Bleomisin ile İndüklenen Akciğer Fibrozis Modelinde Zingeronun Koruyucu Etkilerinin Araştırılması.

Dr. Öğr. Üyesi Recep KALIN

Shiga-Toksijenik Escherichia coli (STEC) Teşhisi için Real Time PCR Kiti Geliştirilmesi