Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanemiz Başhekimliği ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı Arasında Laboratuvar Hizmetleri Sözleşmesi

Haber Tarihi :   07.07.2021

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Sağlık  Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı arasında akademik personelimizin araştırma çalışmalarında ve Hayvan Hastanemize müracaat eden hastaların teşhis ve tedavilerinde kullanılmak üzere Hematoloji, Kan Merkezi, Mikrobiyoloji, Genetik, Patoloji, Tıbbi Biyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoloji hizmetleri alanında hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır.

Yukarı