Telefon : 0 346 219 1812
Belgegeçer : 0 346 219 1812
 TAGEM-16/AR-GE/24 Nolu projenin tanıtım toplantısı 17/10/2016 tarihinde yapıldı.

Başlama Tarihi : 23.10.2016 - Bitiş Tarihi : 04.08.2019

            Proje yürütücülüğünü Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Turhan TURAN’ın yaptığı; Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan IŞIDAN, Doç. Dr. Murat KARAHAN ve Yrd. Doç. Dr. Recep KALIN ile Araştırma Görevlisi Mustafa Ozan ATASOY’un yardımcı araştırmacı olarak görev aldığı “Balıklarda İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virüs (İPNV) Spesifik Antijen ELİSA Test Kiti Geliştirilmesi” adlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nce desteklenen (TAGEM-16/AR-GE/24) proje çerçevesinde Proje Başlangıç Toplantısı 17 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Tagem link